همایش دختران انقلاب/تصاویر
همایش دختران انقلاب عصر امروز (پنجشنبه ۲۱ تیر۹۷ ) در حسینیه همت تهران برگزار شد.