آتش‌سوزی گسترده در انبار کالا - خیابان فداییان اسلام تهران
یک انبار کالا در خیابان فدائیان اسلام تهران، جمعه ۱۲ مرداد، دچار آتش‌سوزی گسترده شد و دود غلیظی را روانه آسمان پایتخت کرد. با وقوع این حادثه، هفت ایستگاه آتش‌نشانی به همراه چندین دستگاه تانکر آب و خودروی حامل تجهیزات تنفسی در محل حاضر شدند .