شستشوی شترها در جزیره قشم
در این گزارش نگاهی داریم به شستشوی شترها در جزیره قشم.